अा.व. ०७४/०७५ को नगर सभामा मन्तव्य राख्दैः सासंद श्री अभिशेष प्रताप शाह