अा.व. ०७४/०७५ को नगर सभा कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दैः नगर उपप्रमुख