FAQs Complain Problems

Public Procurement / Tender Notices

आशय सम्बन्धमा ।

SM/IR/2078/2079-17 मैनारी खोला

SM/IR/2078/2079-21 जोकोही खोला

शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

SM/IR/2078/2079-24 चन्द्रौटा हाट बजार शिवराज ५ चन्द्रौटा

SM/IR/2078/2079-25 हल्लानगर हाट बजार शिवराज २ हल्लानगर

कवाडी र मृत जिवजन्तुको हाड, सिङ्ग, खुर तथा छाला आदि निकासी कर सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

कवाडी र मृत जिवजन्तुको हाड, सिङ्ग, खुर तथा छाला आदि निकासी कर सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

तेश्रो पटक प्रकाशितः २०७८।६।१४

Pages

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९