नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।                                                                                                                                    करारमा गणक आवश्यकता सम्वन्धित सूचना ।

अा.व. ०७४/०७५ को नगर सभामा मन्तव्य राख्दैः सासंद श्री अभिशेष प्रताप शाह