Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।                                                                                                                                    करारमा गणक आवश्यकता सम्वन्धित सूचना ।

अा.व. ०७४/०७५ को नगर सभा कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दैः नगर उपप्रमुख