नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।                                                                                                                                    करारमा गणक आवश्यकता सम्वन्धित सूचना ।

अा.व. ०७४/०७५ को नगर सभा कार्यक्रमलाइ पानसमा बत्ति बालि उद्‍घाटन गर्दैः प्रमुख अथिती प्रदीप ज्ञवाली