" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

अा.व २०७६/७६ काे शिवराज नगर पालिकाकाे तेस्राे नगर सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उप-प्रमुख श्री शिव कुमारी चाैधरी