नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।                                                                                                                                    करारमा गणक आवश्यकता सम्वन्धित सूचना ।

आ.व. ०७४/०७५ शिवराज नगरपालिकाको बिकास पत्रकारिता पुरस्कार २०७४ः सम्मान कार्यक्रम