नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।                                                                                                                                    करारमा गणक आवश्यकता सम्वन्धित सूचना ।

जेदुराम पन्थी

Designation:

Phone: 
९८४७०३७४००
Section: 
वडा नं. १० र ११ को वडा कार्यालय लालपुर र थुन्हिया