" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

१० नं.वडा

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
सकुन्तला भारती       वडा अध्यक्ष  १०      
श्यामा कहारीन  महिला सदस्य  १०  
नैनमती चमार दलित महिला सदस्य  १०  
मीन बहादुर कुर्मी  खुला सदस्य  १० 9814411717
अाेम प्रकाश चाैधरी कुर्मी  खुला सदस्य १० 9807453226