" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

११ नं. वडा

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
रमेश्वर प्रसाद वर्मा       वडा अध्यक्ष  ११ 9847204461
मिना बाेहरा महिला सदस्य  ११ 9800705960
हेवाञ्चली चमार दलित महिला सदस्य  ११  
प्रभु दयाल कुर्मी  खुला सदस्य  ११ 9816442236
छविलाल पराजुली खुला सदस्य ११ 9867004185