" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

१ नं. वडा

 

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
जगत बहादुर धर्ती क्षेत्री       वडा अध्यक्ष  ०१ 9847042707     
लक्ष्मी हमाल  महिला सदस्य  ०१ 9847084169
टिका कामी  दलित महिला सदस्य  ०१ 9847063407
राममिले थारु  खुला सदस्य  ०१ 9857000143
भिखु  थारु  खुला सदस्य ०१ 9847424673