" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

३ नं. वडा

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
टेकलाल समपकाेटा  वडा अध्यक्ष  ०३ 9857055504     
सनिता कलवार महिला सदस्य  ०३ 9821465821
झगी कुमारी सुनार  दलित महिला सदस्य  ०३ 9847295233
श्यामलाल थारु खुला सदस्य  ०३  
बुझाउन थारु  खुला सदस्य ०३ 9747016221