" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

४ नं. वडा

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
सफिक अहमद मुसलमान       वडा अध्यक्ष  ०४ 9847042861
सरश्वती पन्थी महिला सदस्य  ०४ 9847133008
कान्ति देवी पासी   दलित महिला सदस्य  ०४ 9807476136
केशव बहादुर खत्री  खुला सदस्य  ०४ 9811953771
मजिद रहिम मुसलमान  खुला सदस्य ०४ 9847063127