" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

५ नं. वडा

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
अर्जुन बहादुर पाण्डे      वडा अध्यक्ष  ०५ 9857055787
श्रीमती शान्ता सेन  महिला सदस्य  ०५ 9847063140
खगी सुनार दलित महिला सदस्य  ०५ 9821496901
धनिराम थारु  खुला सदस्य  ०५ 9847073901
जैस महमद मिया खुला सदस्य ०५ 9847117657