" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

६ नं. वडा

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
सन्तरी प्रसाद चाैधरी     वडा अध्यक्ष  ०६ 9857055297     
विष्णु कहाँर  महिला सदस्य  ०६ 9817516308
गम्मी रैदास  दलित महिला सदस्य  ०६ 9821431569
विजय कुमार यादव  खुला सदस्य  ०६ 9805483984
बुधर्इ कुर्मि चाैधरी  खुला सदस्य ०६ 9807480323