" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

७ नं. वडा

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
अनुप कुमार चाैधरी     वडा अध्यक्ष  ०७ 9857055321     
र्इस्वरी अहिर  महिला सदस्य  ०७  
किनमती रैदास दलित महिला सदस्य  ०७  
सफिर मुसलमान  खुला सदस्य  ०७ 9816448283
वेचु अहिर  खुला सदस्य ०७