" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

८ नं. वडा

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
श‍‌ंकर अहिर       वडा अध्यक्ष  ०८ 9847211724     
प्रभावती मुराउ  महिला सदस्य  ०८ 9807504878
पुष्पावती पासी   दलित महिला सदस्य  ०८ 9815473679
झिन्कन पासी  खुला सदस्य  ०८ 9867159101
नागेन्द्र प्रसाद पासी खुला सदस्य ०८ 9847294680