" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

९ नं. वडा

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
चुर बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष  ०९ 9805418500     
सठीया थरुनी महिला सदस्य  ०९ 9817416293
लक्ष्मी विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य  ०९ 980073044
वाेम बहादुर घर्ती मगर  खुला सदस्य  ०९ 9815428250
राम गाेपाल चाैधरी  खुला सदस्य ०९ 9824443001