नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।                                                                                                                                    करारमा गणक आवश्यकता सम्वन्धित सूचना ।

जानकारी सम्बन्धमा - संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय, सुशासन तथा प्रर्वदन शाखा सिंहदरवार,काठमाण्डाै