" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

सूचना तथा समाचार

आ.व. ०७५/०७६ को पहिलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सूचना :

सम्बन्धित लाभग्राहीहरुले खाता खोलिसकेको आ-आफ्नो वडाका लागि तोकिएको बैंकमा गइ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न‍ु हुन जानकारी गराइन्छ ।

साथै खाता खोल्न बाँकी लाभग्राहीहरुले अविलम्ब खाता खोल्नुहुन समेत जानकारी गराइन्छ ।

लेखा परिक्षकमा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०७।१२ गते

निवेदन पेश गर्ने अन्तिम मिति २०७५।०७।२६ गते

Pages