FAQs Complain Problems

जमुना कुमारी अधिकारी

Email: 
ward3.shivrajmun@gmail.com
Phone: 
9841981232
Section: 
३ नं‍ वडा कार्यालय खरेन्द्रपर
Weight: 
28

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९