FAQs Complain Problems

समाचार

Public Procurement / Tender Notices

आशय सम्बन्धि सुचनाःSM/IR/2078/079-25

SM/IR/2078/079-25 - हल्लानगर हाट बजार, शिवराज २ हल्लानगरः लुम्बिनी सिलाई सामाग्री शिवराज ५ कपिलवस्तु

Invitation for online sealed quotation

1. SM/SQ/078/079-27

2. SM/SQ/078/079-28

3. SM/SQ/078/079-31

आशय सम्बन्धमा ।

SM/IR/2078/2079-17 मैनारी खोला

SM/IR/2078/2079-21 जोकोही खोला

शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

SM/IR/2078/2079-24 चन्द्रौटा हाट बजार शिवराज ५ चन्द्रौटा

SM/IR/2078/2079-25 हल्लानगर हाट बजार शिवराज २ हल्लानगर

Pages

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९