FAQs Complain Problems

News and Notices

जनता आवास कार्यक्रममा छनौटको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालय
प्रदेश नं. ५ को मिति २०७६।७।१९ गते लुम्बिनी दैनीक पत्रिकामा प्रकाशित सुचना यसै साथ संलग्न छ सोही अनुसार सम्बन्धी वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरी निवेदन पेश गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ ।
छनौट वडाः १ नं. सवै गाउँ/टोल

Pages

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९