FAQs Complain Problems

निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारहरुको विवरण सम्बन्धमा ।

१. यस शिवराज नगरपालिकाबाट स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवारी दिइ निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २४ बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको हद अनुसार हुने गरी सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना        तोकिएको उम्मेदवारहरुको विवरण ।

२. उम्मेदवारहरुलाई लागेको जरिवाना वापतको रकम र सो सम्बन्धमा थप जानकारीको लागि आयोगको प्रेष विज्ञप्तीमा हेर्न सकिने छ ।

आकस्मिक सेवा

नाम थर पद सम्पर्क नं‍.
 राजेन्द्र प्रसाद चौधरी  दमकल चालक  9857014361
 मोहम्मद हुसेन  एम्बुलेन्स चालक  9857014360
 धनविर चौधरी  एम्बुलेन्स चालक  9857014359
 बल बहादुर कुँवर  एम्बुलेन्स चालक  9857049025
 योगराज आचार्य  एम्बुलेन्स चालक  9745415425