FAQs Complain Problems

जिल्ला वास संयोजक र गणकहरु सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचनाः भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुकाम बुटवल नेपाल

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९