FAQs Complain Problems

आधारभूत तह उत्तिर्ण परीक्षा, २०७८ को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धमा ।

Supporting Documents: 

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९