FAQs Complain Problems

भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग ताहचल काठमाण्डौबाट जारी ३५ दिने सूचना ।

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९