FAQs Complain Problems

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट तथा व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ब्लक निर्माणको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सुचना ।

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९

एम्बुलेन्स चालक : बल बहादुर कुँवर - ९८६१६८४७७०