FAQs Complain Problems

आ.व. ०७५/०७६ को वार्षिक योजना तर्जुमा (वडा स्तरिय) कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९