FAQs Complain Problems

गोठ सुधार कार्यक्रमका लागि छनौट भएका कृषकहरुको विवरण सम्बन्धमा । पशु सेवा शाखा, शिवराज नगरपालिका

Supporting Documents: 

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९