FAQs Complain Problems

बोयर जातको व्याडे बोका वितरणका लागि छनौट भएका कृषकहरुको विवरणः पशु सेवा शाखा शिवराज नगरपालिका

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९