FAQs Complain Problems

आयमूलक कृषि बन प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचनाः कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तु

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९