FAQs Complain Problems

समाचार

दरभाउ पत्र छनौट आशयको सूचना ठेक्का नम्बर ०४/०७३/०७४

दरभाउ पत्र छनौट आशयको सूचना ठेक्का नम्बर ०४/०७३/०७४

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९