FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आशय सम्बन्धि सुचनाःSM/IR/2078/079-25

SM/IR/2078/079-25 - हल्लानगर हाट बजार, शिवराज २ हल्लानगरः लुम्बिनी सिलाई सामाग्री शिवराज ५ कपिलवस्तु

Invitation for online sealed quotation

1. SM/SQ/078/079-27

2. SM/SQ/078/079-28

3. SM/SQ/078/079-31

आशय सम्बन्धमा ।

SM/IR/2078/2079-17 मैनारी खोला

SM/IR/2078/2079-21 जोकोही खोला

शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

SM/IR/2078/2079-24 चन्द्रौटा हाट बजार शिवराज ५ चन्द्रौटा

SM/IR/2078/2079-25 हल्लानगर हाट बजार शिवराज २ हल्लानगर

Pages

आकस्मिक सेवा

नाम थर पद सम्पर्क नं‍.
 राजेन्द्र प्रसाद चौधरी  दमकल चालक  9857014361
 मोहम्मद हुसेन  एम्बुलेन्स चालक  9857014360
 धनविर चौधरी  एम्बुलेन्स चालक  9857014359
 बल बहादुर कुँवर  एम्बुलेन्स चालक  9857049025
 योगराज आचार्य  एम्बुलेन्स चालक  9745415425