FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Working Office Section Email Phone
बाबुराम पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिका कार्यालय प्रमुख cao@shivarajmun.gov.np 9857086111
तारा चन्द्र चाैधरी कृषि विकास अधिकृत नगरपालिका कृषि विकास शाखा tara67ch@gmail.com 9847069534
धनेश्‍वर खनाल पशु विकास अधिकृत नगरपालिका पशु विकास शाखा 9857014757
चुडामणी भट्टराई जनस्वास्थ्य अधिकृत नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा chudamani.menu@gmail.com 9857014754
रामचन्द्र मरासिनी लेखा अधिकृत नगरपालिका आर्थिक प्रशासन शाखा 9857014752
शान्तिमाया अधिकारी अधिकृत छ‌ैठाै‌ं नगरपालिका कृषि विकास शाखा 9844727306
पुर्णिमा खनाल सि‍‍‌.अ.हे.व अधिकृत छैठौ स्वास्थ्य शाखा 9847208884
लता के.सी. सि‍.अ.न.मि.नी‍ अधिकृत छैठौं शिवराज नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा 9847578415
डिल्ली राज भट्टराई अधिकृत छ‌ैठाै‌ं प्रशासन शाखा (सूचना अधिकारी) shambhubhattarai365@gmail.com 9857014751
लक्ष्मी कंडेल अधिकृत छ‌ैठाै‌ं नागरिक सेवा प्रवाह केन्द्र laxmikandel1003@gmail.com 9847093858
विपिन खनाल अधिकृत छ‌ैठाै‌ं शिवराज नगरपालिका राजश्‍व उप शाखा 9847305471
रामजी थापा नेपाली इन्जिनियर पूर्वाधार शाखा ramjithapanepali@gmail.com 9861961390
बिजय कुमार अधिकारी कार्यक्रम अधिकृत UNICEF 9847204036
केशवराज भुसाल कृषी प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा
दिनेश कुमार चौधरी प्राविधिक सहायक शिक्षा शाखा 9867910954
रिता खनाल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9860490189
शारदा गुप्ता महिला विकास निरिक्षक महिला तथा बालबालिका शाखा 9747016217
धनिश्वरा बैजाली रावत सहायक पाँचाै वडा सचिव १ नं. वडा कार्यालय शिवपुर 9857049011
नारायण प‍ंगेनी सहायक पाँचाै वडा सचिव २ नं. वडा कार्यालय बालापुर 9857049012
कल्पना चौधरी सहायक पाँचाै वडा सचिव ५ नं. वडा कार्यालय चन्द्रौटा 9857049015
बाबुराम सापकोटा सहायक पाँचाै वडा सचिव ९ नं. वडा कार्यालय शिवगढी 9857049019
सरोज भुसाल सव.इन्जिनियर 9821592539
मोहन के.सी. सव.इन्जिनियर घर नक्सा पास शाखा kcmohan608@gmail.com 9857045822
प्रकाश वि.क. कम्प्युटर अपरेटर नगरपालिका प्रशासन/सूचना प्रविधि शाखा prakashbk@shivarajmun.gov.np 9857014499
दिपक खड्का MIS अपरेटर शिवराज नगरपालिका सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण शाखा deepak.khadhka@gmail.com 9847063357
भावना पाैडेल MIS अपरेटर शिवराज नगरपालिका सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण शाखा 9849134290
चन्द्रा पोख्रेल सामाजिक परामर्शकर्ता शिवराज नगरपालिका सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी
सिर्जना पौडेल वित्तिय साक्षरता सहजकर्ता शिवराज नगरपालिका सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी
बिष्णु प्रसाद अधिकारी सहायक चाैथाे शिवराज नगरपालिका जिन्सि शाखा bishnuadhikari503@gmail.com 9846638877
परसु राम कलवार ना.प्रा.स. शिवराज नगरपालिका कृषि विकाश शाखा 9814402294
अब्दुल उमर मुसलमान ना‍.पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक शिवराज नगरपालिका पशु सेवा शाखा abdulkhaan990@gmail.com 9862216930
प्रेम वली खरिदार शिवराज नगरपालिका प्रशासन/योजना oliprem501@gmail.com 9848157543
धनिश्‍वर अर्याल सहायक चौथो शिवराज नगरपालिका पंजिकरण शाखा
अजय कुमार सिंह कुर्मी अ. सव-इन्जिनियर शिवराज नगरपालिका 9829409178
शिव पराजुली सव.इन्जिनियर ३ नं. वडा कार्यालय प्राविधिक 9857014461
सावित्री थारु सहायक पाँचाै वडा सचिव ४ नं. वडा कार्यालय, खरेन्द्रपुर ward4.shivrajmun@gmail.com 9857049014
राम प्रसाद चौधरी सहायक पाँचाै वडा सचिव ६ नं. वडा कार्यालय, पिपरी, ७ नं. वडा कार्यालय, जवाभारी ward6.shivrajmun@gmail.com/ward7.shivrajmun@gmail.com 9857049016/9857049017
छठ्ठिराम यादव सहायक पाँचाै वडा सचिव १० नं. वडा कार्यालय, लालपुर ward10.shivrajmun@gmail.com 9857055240
शिव कुमार गिरी सहायक पाँचाै वडा सचिव ११ नं. वडा कार्यालय, थुन्हिया ward11.shivrajmun@gmail.com 9857049021
सिताराम कोहार सहायक पाँचाै वडा सचिव ८ नं. वडा कार्यालय, विसुनपुर ward8.shivrajmun@gmail.com 9857049018
रामफल चौधरी सहायक पाँचाै वडा सचिव ३ नं. वडा कार्यालय, खरेन्द्रपुर ward3.shivrajmun@gmail.com 9857049013
बसन्त पन्थी अ. सव-इन्जिनियर १ र ९ नं. वडा कार्यालय, प्राविधिक 9847040410
तारा प्रसाद भण्डारी अ. सव-इन्जिनियर २ र ८ नं. वडा कार्यालय, प्राविधिक ९८४७०४५७३३
गुरु प्रसाद चौधरी अ. सव-इन्जिनियर १० र ११ नं. वडा कार्यालय, प्राविधिक 9847286093
राम बहादुर खड्का सहायक कम्प्यूटर अपरेटर नगरपालिका राजश्व शाखा khadkarahul23@gmail.com 9857055860
शारदा देवि थारु सहायक कम्प्यूटर अपरेटर नगरपालिका प्रशासन शाखा 9812998188
चित्रा पाेखरेल ना.प्रा.स. नगरपालिका कृषि विकास शाखा 98471132843
राेशन नेपाली अमिन शिवराज नगरपालिका घर नक्सा शाखा 9821972316
किरण चाैधरी ना.प्रा.स. नगरपालिका कृषि विकास शाखा 9821899148
सन्तराम चौधरी अ.हे.व. नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा 9817471331
सुनिल घर्ती लगत प्रविष्टकर्ता नगरपालिका
अमृता के.सी. सहायक कम्प्यूटर अपरेटर १ नं. वडा कार्यालय शिवपुर ward1.shivrajmun@gmail.com 9842936588
रेशम काफ्ले सहायक कम्प्यूटर अपरेटर २ नं. वडा कार्यालय बालापुर shivstateshivaraj323@gmail.com 9847590323
धर्म चालिसे सहायक कम्प्यूटर अपरेटर नगरपालिका
कमल पाण्डे सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ३ नं. वडा कार्यालय खरेन्द्रपुर ward3.shivrajmun@gmail.com 9844717134
रेखा खनाल सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ४ नं. वडा कार्यालय चनई ward4.shivrajmun@gmail.com 9806988394
बसन्त बहादुर महतरा सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ५ नं. वडा कार्यालय चन्द्रौटा ward5.shivrajmun@gmail.com 9844830318
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी दमकल चालक नगरपालिका 9857014361
शिव कुमार चाैधरी सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ६ नं. वडा कार्यालय विरपुर ward6.shivrajmun@gmail.com 9864330539
सुग्रिम रैदास सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ७ नं. वडा कार्यालय जवाभारी ward7.shivrajmun@gmail.com 9821905190
धनविर थारु एम्बुलेन्स चालक नगरपालिका 9857014359
चन्द्र प्रकाश बुढा मगर सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ८ नं. वडा कार्यालय विसुनपुर ward8.shivrajmun@gmail.com 9847203361
मोहम्मद हुसेन मनिहार एम्बुलेन्स चालक नगरपालिका 9857014360
पदम बहादुर पुन सहायक कम्प्यूटर अपरेटर १० नं. वडा कार्यालय शिवगढी
राम बहादुर वि.क. फायरमेन नगरपालिका 98666985883
अनुप थारु फायरमेन नगरपालिका
विनिता सापकोटा उधम विकास सहजकर्ता नगरपालिका नागरिक सेवा प्रवाह केन्द्र
सिता साहु बस्‍नेत उधम विकास सहजकर्ता नगरपालिका नागरिक सेवा प्रवाह केन्द्र
लक्ष्मी रेग्मी सामाजिक परिचालक नगरपालिका
मनिष पौडेल ना.प.से.प्रा. नगरपालिका पशु सेवा शाखा
रोमन थारु चौधरी ना.प.से.प्रा. नगरपालिका पशु सेवा शाखा
विशाल खड्का ना.प्रा.स. नगरपालिका कृषि विकास शाखा
राजेश गुप्‍ता ना.प्रा.स. नगरपालिका कृषि विकास शाखा
रवि खनाल लगत प्रविष्टकर्ता नगरपालिका
छमकला आचार्य रिटर्नी स्वयंसेवक नगरपालिका सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी
हिरा शर्मा रिटर्नी स्वयंसेवक नगरपालिका सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी
रचना विष्‍ट रिटर्नी स्वयंसेवक नगरपालिका सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी
नन्द लाल महरा अ.हे.व. नागरिक सेवा प्रवाह केन्द्र 9847817887
सन्तराम बढई शिवराज नगरपालिका आर्थिक प्रशासन शाखा 9847052510
राम तिरथ यादव कार्यालय सहयोगी शिवराज नगरपालिका शिवराज नगरपालिका ९८०७५५१६८८
मंगरे यादव कार्यालय सहयोगी शिवराज नगरपालिका ११ नं. वडा कार्यालय, थुन्हिया
धर्म बहादुर के.सी. कार्यालय सहयोगी १ नं. वडा कार्यालय, शिवपुर ९८१५४७७४७१
सिंह विक्रम राणा हलुका सवारी चालक नगरपालिका नगरपालिका 9844717298
बल बहादुर कुवंर एम्बुलेन्स चालक नगरपालिका 9857049025
चिन्कु थारु हलुका सवारी चालक शिवराज नगरपालिका
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी दमकल चालक शिवराज नगरपालिका
धनविर थारु एम्बुलेन्स चालक शिवराज नगरपालिका
मोहम्मद हुसेन मनिहार एम्बुलेन्स चालक शिवराज नगरपालिका
बस्‍नेत कुर्मी एम्बुलेन्स चालक शिवराज नगरपालिका
सिताराम थारु कार्यालय सहयोगी शिवराज नगरपालिका
राजेन्द्र प्रसाद भुसाल कार्यालय सहयोगी शिवराज नगरपालिका
सकुन्तला बेल्बासे कार्यालय सहयोगी शिवराज नगरपालिका 9869934568
आशिष थारु कार्यालय सहयोगी शिवराज नगरपालिका
सराफत खान कार्यालय सहयोगी शिवराज नगरपालिका
विरेन्द्रआरख कार्यालय सहयोगी शिवराज नगरपालिका
अनुप थारु फायरमेन शिवराज नगरपालिका
राम बहादुर वि.क. फायरमेन शिवराज नगरपालिका
सन्तोष बुढाथोकी कार्यालय सहयोगी शिवराज नगरपालिका ५ नं. वडा कार्यालय चन्द्रौटा
मिठु थारु कार्यालय सहयोगी शिवराज नगरपालिका २ नं. वडा कार्यालय बालापुर
निरज कुमार चौधरी कार्यालय सहयोगी शिवराज नगरपालिका
शिउ कुमार यादव कार्यालय सहयोगी शिवराज नगरपालिका
रामरति धोवि कार्यालय सहयोगी ३ नं. वडा कार्यालय खरेन्द्रपुर ९८४७२५९३६१
राजेन्द्र चौधरी कार्यालय सहयोगी शिवराज नगरपालिका
गंगा राम कोरी कार्यालय सहयोगी शिवराज नगरपालिका
शिवराज पौडेल सहायक कम्प्यूटर अपरेटर शिवराज नगरपालिका नागरिक सेवा प्रवाह केन्द्र 9847413609
कमला काफ्ले पोषण सहजकर्ता शिवराज नगरपालिका बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम 9847150582
अमरेश कुमार चौधरी १० नं. वडा स.कम्पूटर अपरेटर ward10.shivrajmun@gmail.com 9847512411
त्रिदेव चाैधरी सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९ नं. वडा स.कम्पूटर अपरेटर 9856032825
ध्रुवतारा वुढामगर MIS फिल्ड सहायक dhrubatarabudhamagar@gmail.com 9807579286
सिताराम थारु शिवराज नगरपालिका

आकस्मिक सेवा

नाम थर पद सम्पर्क नं‍.
 राजेन्द्र प्रसाद चौधरी  दमकल चालक  9857014361
 मोहम्मद हुसेन  एम्बुलेन्स चालक  9857014360
 धनविर चौधरी  एम्बुलेन्स चालक  9857014359
 बल बहादुर कुँवर  एम्बुलेन्स चालक  9857049025
 योगराज आचार्य  एम्बुलेन्स चालक  9745415425