FAQs Complain Problems

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचनाः २०७६।५।११ गते प्रथम पटक प्रकाशित नोटः ठे‍.नं. हरुमा ०७६/०७७ हुनु पर्नेमा अन्यथा हुन गएको ।

आकस्मिक सेवा

नाम थर पद सम्पर्क नं‍.
 राजेन्द्र प्रसाद चौधरी  दमकल चालक  9857014361
 मोहम्मद हुसेन  एम्बुलेन्स चालक  9857014360
 धनविर चौधरी  एम्बुलेन्स चालक  9857014359
 बल बहादुर कुँवर  एम्बुलेन्स चालक  9857049025
 योगराज आचार्य  एम्बुलेन्स चालक  9745415425