FAQs Complain Problems

प्रस्तावना पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचनाः दोश्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७९।३।१३

1. Building Electrician 

2. Light Vehicle Mechanic

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९

एम्बुलेन्स चालक : बल बहादुर कुँवर - ९८६१६८४७७०