FAQs Complain Problems

शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

SM/IR/079/080-32 : चन्द्रौटा हाट बजार शिवराज ५ चन्द्रौटा

SM/IR/079/080-33 : हल्लानगर हाट बजार शिवराज २ हल्लानगर

आकस्मिक सेवा

नाम थर पद सम्पर्क नं‍.
 राजेन्द्र प्रसाद चौधरी  दमकल चालक  9857014361
 मोहम्मद हुसेन  एम्बुलेन्स चालक  9857014360
 धनविर चौधरी  एम्बुलेन्स चालक  9857014359
 बल बहादुर कुँवर  एम्बुलेन्स चालक  9857049025
 योगराज आचार्य  एम्बुलेन्स चालक  9745415425