FAQs Complain Problems

अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई सहायता सामाग्री वितरण सम्बन्धी सुचनाः दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९