FAQs Complain Problems

शिवराज नगरपािलकाले निम्न बमाेजिम स्वय‌ंसेवक शिक्षकको बिज्ञापन प्रकाशन गरेकाे छ ।

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९

एम्बुलेन्स चालक : बल बहादुर कुँवर - ९८६१६८४७७०