FAQs Complain Problems

चन्द्रौटा बजार सरसफाइ गर्ने कार्य तथा सरसफाइ शुल्कः संकलन सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ।

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९

एम्बुलेन्स चालक : बल बहादुर कुँवर - ९८६१६८४७७०