FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षक नियुक्तिको जानकारी पठाउने सम्बन्धमाः सवै सहकारी संस्थाहरु शिवराज नगरपालिका

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९

एम्बुलेन्स चालक : बल बहादुर कुँवर - ९८६१६८४७७०