" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Sheshkanta Paudel Executive Officer 9857086111
Krishna Prashad Gyawali Account Officer 9851035416
विष्णु प्रसाद खनाल मत्स्य विकास अधिकृत कृषी विकास शाखा 9857051975
जेदुराम पन्थी ना.सु वडा नं. १ ९८४७०३७४००
मेघनाथ खनाल ना.सु वडा नं. २ 9857050438
प्रेम वली वडा सचिव वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी ९८५७०१४५८५
रामफल चौधरी वडा सचिव वडा नं. ११ को वडा कार्यालय थुन्हिया ९८४७०४२७७६
सिताराम कोहार वडा सचिव वडा नं. ७ को वडा कार्यालय जवाभारी ९८०७५२४०८८
शिव कुमार गिरी वडा सचिव वडा नं. १० को वडा कार्यालय लालपुर ९८१७४४०९६१
दिनेश कोहार कार्यालय सहयाेगी वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी
मंगरे यादव कार्यालय सहयाेगी वडा नं. ११ को वडा कार्यालय थुन्हिया