" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Sheshkanta Paudel Executive Officer 9857086111
Krishna Prashad Gyawali Account Officer 9841760547
सुजिता शर्मा कृषी प्रसार अधिकृत कृषी विकास शाखा sujitasharma2013@gmail.com 9847717515
मेघनाथ खनाल ना.सु वडा नं. २ 9857050438
प्रेम वली वडा सचिव वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी ९८५७०१४५८५
लेख नाथ बन्जाडे वडा सचिव वडा नं. ३ को वडा कार्यालय खरेन्द्रपुर 9847182161
रामफल चौधरी वडा सचिव वडा नं. ११ को वडा कार्यालय थुन्हिया ९८४७०४२७७६
सिताराम कोहार वडा सचिव वडा नं. ७ को वडा कार्यालय जवाभारी ९८०७५२४०८८
शिव कुमार गिरी वडा सचिव वडा नं. १० को वडा कार्यालय लालपुर ९८१७४४०९६१
दिनेश कोहार कार्यालय सहयाेगी वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी
मंगरे यादव कार्यालय सहयाेगी वडा नं. ११ को वडा कार्यालय थुन्हिया