FAQs Complain Problems

समाचार

आशय सम्बन्धि सुचनाःSM/IR/2078/079-25

SM/IR/2078/079-25 - हल्लानगर हाट बजार, शिवराज २ हल्लानगरः लुम्बिनी सिलाई सामाग्री शिवराज ५ कपिलवस्तु

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९