FAQs Complain Problems

डिल्ली राज भट्टराई

Email: 
shambhubhattarai365@gmail.com
Phone: 
9857014751
Section: 
प्रशासन शाखा (सूचना अधिकारी)
Weight: 
-155

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९