FAQs Complain Problems

अमृता के.सी.

Email: 
ward2.shivrajmun@gmail.com
Phone: 
9842936588
Section: 
२ नं. वडा स.कम्पूटर अपरेटर
Weight: 
61

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९