FAQs Complain Problems

बसन्त बहादुर महतरा

Email: 
ward5.shivrajmun@gmail.com
Phone: 
9844830318
Section: 
५ नं. वडा स.कम्पूटर अपरेटर
Weight: 
64

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९