FAQs Complain Problems

रामफल चौधरी

Email: 
ward11.shivrajmun@gmail.com
Phone: 
९८४७०४२७७६
Section: 
वडा नं. ११ को वडा कार्यालय थुन्हिया
Weight: 
-120

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९