FAQs Complain Problems

रेखा खनाल

Email: 
ward4.shivrajmun@gmail.com
Phone: 
9806988394
Section: 
४ नं. वडा स.कम्पूटर अपरेटर
Weight: 
63

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९